Lütfen adına ödeme yapmış olduğunuz kişinin adını soyadını veya firmanın ticari ünvanını tam ve açık şekilde açıklama kısmına yazınız!

Tutar Girişi
Lütfen bir miktar giriniz.
Seçiminiz

ÜYELİKSİZ ÖDEME SÖZEŞMESİ

1- Ödeme işlem yapabilmek için 18 yaşından büyük olmak gerekir.18 yaşından küçük kişilerin yaptığı işlemlerden dolayı şirketin herhangi bir hukuki sorumluluğu olmadığı gibi sorumluluk işlemi yapan veya yapmasına sebebiyet verendedir.

2- Üye olmadan ödeme yapabilmek için ödeme sırasında ödemenin kim adına yapıldığını açık ve net olarak ödeme yapan kişi yazmak zorundadır.

3- Ödeme yapan kişi, ödeme yaparken açıklama kısmında yazdığı kişi/kurumun Özmermer Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ne (bundan sonra şirket olarak anılacaktır.) olan doğmuş veya doğacak borcundan dolayı ödeme yapar. Ödeme yapan kişi adına ödeme yapılacak kişi/kurumun borcunu kabul eder.

4- Ödeme yapan kişi işbu metni okuyup onaylamakla  ‘’3. kişi olan şahsımın Özmermer Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nden hiçbir hak ve alacağım bulunmamaktadır. Açıklama kısmında yazdığım kişi/kurum adına, onun şirkete olan borcundan dolayı ödeme yapıyorum. Borcunu kabul ediyorum. İşbu ödemeden dolayı her türlü hak, talep ve varsa alacağımın muhatabı, açıklama kısmında yazdığım kişi/kurumdur. İşbu ödemeden dolayı Özmermer Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ni gayri kabili rücu ibra ediyorum.’’ kabul etmiş olur.

5- Ödeme ile doğacak tüm sorumluluklar ödeme yapacak kişi ile adına ödeme yapılan kişi arasında olup herhangi bir hak, alacak, mal veya hizmet talebinde ödeme yapan ya da 3. Kişi tüm taleplerini adına ödeme yaptığı kişiden talep edebilir. Şirketin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6- Ödeme yapacak kişi kendi adına ödeme yapıyorsa açıklama kısmına kendi adını yazması gerekir. Kendi adına ödeme yapan kişinin ödemesi öncelikle şirkete olan borcuna mahsup edilir.

7- Kendi adına ödeme yapılması şirket tarafından ödeme karşılığından mal satılacağı veya hizmet verileceği anlamına gelmez. Şirket ile yazılı olarak ürün cinsi, miktarı ve fiyatı konusunda karşılıklı olarak anlaşılmadan yapılan ödemeler sonucunda şirketin herhangi bir mal satma, nakliye etme ve hizmet verme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Şirket ödemeyi iade edeceği gibi karşılıklı olarak yazılı teyitli anlaşma sonucunda ürün de satabilir.

8- Üye olmadan ödeme yapan kişi açıklama kısmını yazmadan, kendi adına ödemelerde satın alacağı ürün miktarı, cinsi ve fiyatı konusunda şirketle teyitleşmeden ve/veya cari hesap bilgilerini, fatura ve teslimat bilgilerini yazılı olarak şirketle karşılıklı olarak bilgilendirip teyitleşmediği sürece şirketin doğacak gecikmelerden herhangi bir sorumluluğu yoktur. Fiyat farkının olması durumunda şirketin bu farkı yansıtma hakkı bulunmaktadır.

 

9- Ödeme yapan kişi açıklama kısmına herhangi bir açıklama ya da bilgilendirme yazmadığı veya yeteri kadar anlaşılır şekilde yazmadığı sürece şirketin ödemeyi askıda tutma hakkı bulunmaktadır. Askıda tutulduğu sürede veya iade halinde ise şirketin iade veya geç iade sebebiyle yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ödeme yapan kişinin gecikme veya zarar iddiasıyla şirketten hiçbir ad altında masraf, zarar tazmini ile hak ve talebi bulunmamaktadır. 

10- Şirket hiçbir sebep göstermeden ve haber vermeden ödemeyi iade edebilir. İadeden ve/veya iade zamanındaki gecikmeden dolayı ödeme yapan veya üçüncü kişinin hiçbir ad altında masraf, zarar tazmini ile hak ve talebi bulunmamaktadır. 

11- Ödeme sırasında 3d secure şifresi için verilecek telefon numarasının şirketin araştırma yükümlülüğü olmadığı gibi imkânı da bulunmamaktadır. Ödeme yapacak kişinin sisteme girdiği telefon numarasının doğruluğu sisteme giren kişinin sorumluluğu altındadır.

12- Üyenin yükümlülüklerin 3.kişi tarafından ihlalinden kaynaklanabilecek ve şirketimizin Banka’ya ya da 3.kişiye karşı sorumluluğunu doğuracak her türlü sözleşme ihlallerinde üye, şirketimize karşı kayıtsız şartsız sorumlu olacaktır ve şirketimizin 3.kişiye ya da üyeye olan kayıtsız şartsız rücu haklı saklı kalacaktır. Bununla birlikte üye, Banka ve 3. kişilere rücu edilmesine rağmen tazmin edilememiş tüm zararlar da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere toplam zarar tutarında cezai tazminatı ile birlikte nakden ve defaten 3 iş günü içinde ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

13- http://odeme.ozmermerun.com hiçbir şekilde tarafınız veya başka bir üçüncü kişi tarafından bu web sitesine erişimden, bu web sitesinin veya bu web sitesinden linkle yönlendirilmiş başka bir web sitesine erişimden veya bu web sitesinde yer alan hizmetlerin kullanımı vasıtasıyla uğranılmış dolaysız veya dolaylı bir zarardan, gelir veya veri kaybından veya başka bir zarardan şirket sorumlu değildir.

14- Ödeme yapan kişi işbu metinde yazılı hüküm ve sorumlulukları kabul etmiş sayılır. Ödeme ve ödeme şekli sebebiyle şirketin veya üçüncü kişilerin veya ilgililerin oluşacak zararın maddi ve manevi tazmini ile hukuki ve cezai sorumluluk ödemeyi yapan ve ödeme yapılmasına izin veren üçüncü kişiye ait olacaktır. şirketin talebi üzerine ödemeyi yapan kişi nakden ve tek seferde 3 iş günü içerisinde şirketin veya üçüncü kişinin zararını ödemekle mükelleftir. Şirketimiz hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.

15- Ödeme yapan kişi, ödeme işlemlerini yaparken verdiği bilgileri doğru verdiğini taahhüt eder. Şirketin bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü yoktur. Yanlış, eksik beyan ve bilgilerden dolayı doğacak her türlü zarardan dolayı sorumluluk ödeme yapan kişiye aittir. Güncellenmemiş bilgilerden dolayı sorumluluk ödeme yapan kişiye aittir.

 

16- İşbu sözleşme metninin altında yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Metni bu sözleşmenin ayrılmaz bir ekidir. Ödeme yapan kişi işbu sözleşmeyi onaylamakla Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Metnini okumuş ve kabul etmiş olur.

17- Taraflar, işbu sözleşmeyi kendi gerçek ve serbest iradeleri ile ve herhangi bir baskı veya zorlama altında kalmadan akdettiklerini, işbu Sözleşme’nin içeriğini okuduklarını ve kabul ettiklerini beyan etmektedirler.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  VE AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. ÖZMERMER GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz. ÖZMERMER GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye ÖZMERMER GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ’nun internet adresinde yer alan ÖZMERMER GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“KVKK Politikası”) erişebilirsiniz.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlik Verisi : Nüfus cüzdanı fotokopisinden elde edilen TCKN, Ad, Soyadı ve diğer veriler,  kan grubu kartı fotokopisi, İletişim Verisi : Adres, Telefon, E- Posta

Özel Nitelikli Kişisel Veri

:

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri kapsamında hükümlülük bilgisi, sabıka kaydı, sağlık bilgileri kapsamında engellilik durumuna ait bilgiler ve kan testleri, kan grubu kartı, hastalık bilgisi, gibi sağlık verileri, özgeçmişinizde yer verdiğiniz dernek/vakıf, sendika üyelikleriniz, sigara kullanımınız, askerlikten muafiyet nedeniniz, kılık kıyafet bilgisi olarak beden ve ayakkabı, Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar numarası

Özlük :

Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları v.b.

Hukuki İşlem :

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyalarındaki bilgiler vb.

Müşteri İşlem :

Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi v.b.

Mesleki Deneyim :

Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar

Fiziksel Mekan Güvenliği

:

Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları v.b.

İşlem Güvenliği :

IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b. Risk Yönetimi : Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b. Finans : Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri v.b. Mesleki Deneyim : Mesleki Deneyim Pazarlama : Alışveriş geçmişi bilgileri, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

:

Vesikalık Fotoğraf, kamera kaydı, ses kaydı, bülten için çekilen fotoğraflar ve video kayıtları,

Diğer :

Banka hesap numarası, SGK döküm belgesi, izin belgesi, bordro bilgileri, borç ve hukuki-icrai takip bilgileri, mal bildirimi,

performans değerlendirme bilgileri, imza beyanı, IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış, erişim bilgileri, pasaport, Seyahat bilgisi, Medeni hal bilgisi, Askerlik durumu bilgisi, Aile bireyleri ve yakın bilgisi, Ehliyet bilgisi, İş yeri bilgisi, Araç bilgisi.

2. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin hukuki sebepler ve yöntemler

ÖZMERMER GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi, mağazalar, sosyal medya mecraları, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen iş ilişkileri yöntemleriyle uygulama imkanı bulan talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ilgili mevzuat, kanun hükmü, sözleşmenin kurulması ve ifası, hakkın tesisi, kullanılması, korunması, Kanunun 5. maddesinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebepleriyle veya açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere toplanmaktadır. 

Bu kapsamda kişisel verileriniz, ÖZMERMER GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. veya ÖZMERMER GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından yazılı veya elektronik olarak aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

 Bizzat kendinizden iş başvuru formu, iş sözleşmesi, anketler, bilgi formları, internet üzerinden online form doldurmanız, kartvizit ve sair yöntemlerle alenileştirdiğiniz,  Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,  Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar,  Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),  Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,  Kamera kayıtları,  Sendika gider pusulası, fatura, cari kartlar,  Sigorta poliçeleri vb.

3. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları 

 

ÖZMERMER GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak, veri sorumlusu sıfatı ile elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde ÖZMERMER GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ‘nin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle, grup şirketleri veya işbirliği yaptığı şirketlerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

 

ÖZMERMER GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  çalışanlarımızın, stajerlerimizin, tedarikçi yetkilisi ve çalışanlarının, ziyaretçi, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı ile ürün veya hizmet alan kişilerin, eğiticilerin, ajans çalışanı  ve  kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini; 

 

 İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi  Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi  Denetim, Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi  İş Sağlığı Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi  İş Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi  Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi  Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülme  Mal-Hizmet Satın Alım-Satım Süreçlerinin Yürütülmesi  Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi  Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi  İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması  Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini  Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi  Yetenek-Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi  Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi  Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi  İnternet Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi  Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini  İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi  Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi  Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi  Talep / Şikayetlerin Takibi Şirket domain adı uzantılı mail hesabı kullanılması amaçlarıyla ÖZMERMER GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları doğrultusunda işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarma Amaçları

ÖZMERMER GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  söz konusu kişisel verilerinizi sadece; 6698 sayılı Kanun m.4/2’de öngörülen ilkeler çerçevesinde ve açık rızanıza istinaden veya 6698 sayılı Kanun’da ve ilgili mevzuat, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları, güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, bayilerimiz, franchiselerimiz, kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar, şirketimiz adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bankalar ile paylaşılabilecektir. 

Paylaşım amaçlarımız şöyledir ve bu amaçlar çerçevesinde ilgili oteritelerle paylaşım yapılacaktır;

 Yasal Zorunluluğun yerine getirilmesi,  Data Center Yönetimi ve Kullanılan IT altyapısı ve yazılımların farklı kuruluş bünyesinde olması, Bulut Bilişim altyapısının kullanılması,  Personel servis ve taşıma, araç kiralama, seyahat hizmetinin(otel, bilet alımı, seyahat vizesi alınması vs.) ve personel ödemelerinin gerçekleştirilmesi, kredi başvurusu talebi,   SGK İşe Giriş/Çıkış İşlemi, SGK Bildirgesi, çalışma izni,   Kayıt Dışı İstihtamla Mücadele, çalışma zininin çıkarılması,  İşçi Sağlığı ve Güvenliği, iş kazasının ve meslek hastalığının bildirimi,  Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,   Hukuki destek süreçlerinin yürütülmesi,  Denetim süreçlerinin yürütülmesi,  Çalışan memnuniyetini artırmak ve aidiyet duygusunu geliştirmek kapsamında bülten çıkarılması,   İş sözleşmesinin kurulması ve ifası, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,  Fiziksel mekan güvenliği,  Görevlendirme, yetenek yönetim planlarının çıkarılması,  Kullanıcı tanımlanması, Şirket domain adı uzantılı mail hesabı kullanılması  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi’dir. 

5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,   kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,   kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,   kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,   yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,   kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,   KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ÖZMERMER GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ’nin 4.Organize San. Bölgesi 83426 Nolu Cad. No:10/A Şehitkamil/Gaziantep adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli

bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği’ne göre Özmermer Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.‘nin www.ozmermerun.com /KVKBasvuru-Prosedur-Formu.pdf internet sitesindeki Başvuru Yöntemi ve Formu’nda yer alan yöntemlerden birini kullanmak suretiyle yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. 

 

Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. 

 

İlgili Kişi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

 

Başvuru Hakkının İstisnaları 

 

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.  • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi  • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi  • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetler kapsamında işlenmesi  • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.  • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması • Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması  • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Unvan  : ÖZMERMER GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ’nin 

Mersisno : 0703004482900018

E-mail adresi  : kvkk@ozmermerun.com

Posta adresi  : 4.Organize San. Bölgesi 83426 Nolu Cad. No:10/A Şehitkamil/Gaziantep

 

Sayın İlgili,

http://odeme.ozmermerun.com ve sizin aranızda yapılan ayrı bir sözleşme ile açıkça belirlenmediği sürece, bu web sitesinden edinilen bütün hizmetler size olduğu haliyle sağlanmış olup, herhangi bir amaca uygunluk açısından veya başka bir açıdan herhangi bir garantiye tabi değildir.